Đang xử lý.....

Tuổi trẻ tháng 3 

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3/1931-26/3/2021). LCĐ Khoa Giáo dục chính trị tổ chức triển lãm ảnh 90 năm truyền thống ĐTNCSHCM. Đây không chỉ là hoạt động khơi dạy truyền thống anh hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, mà còn là dịp để các đoàn viên Khoa Giáo dục chính trị ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Thày cô và các bạn sinh viên Khoa GDCT chụp ảnh lưu niệm buổi triển lãm

Sinh viên K54 thuyết trình về triển lãm

Sinh viên k54 giới thiệu về triển lãm

Sinh viên K54 giới thiệu về triển lãm

Sinh viên K55 giới thiệu về triển lãm

 

loading....