Đang xử lý.....

Thông báo Về danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại ...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - B2020 - TNA - 09

Thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại họ...

Về việc báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và thống kê kết quả hoạt động KHCN của cán bộ, giảng vi...

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường, kì thi ngày...

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm...

Xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC, MÃ SỐ ĐH2019-TN...

Phân công nhiệm vụ phục vụ giải bóng đá và bóng chuyền sinh viên năm học 2021-2022

Thông kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021, mã số CS. 2021.15 do TS. Nguyễn Thị Hồng Ch...

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển chương trình đào trình độ đại học hệ VLVH năm 2022 của T...

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2...

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ, MÃ SỐ CS.2021.17 do TS. Giáp Thị Thùy Trang là c...