Đang xử lý.....

V/v góp ý dự thảo Quy định tạm thời quản lý, dử dụng nhà đa năng

V/v Khen thưởng sinh viên tiêu biểu cấp ĐHTN năm học 2019-2020

V/v đón tiếp sinh viên K55

Thông báo Về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông

V/v phân công nhiệm vụ phục vụ giải bóng đá truyền thống năm học 2020 - 2021

Kế hoạch đánh giá phân loại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2015-2020

V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học S...

V/v Ban hành Điều lệ giải bóng đá truyền thống Trường Đại học Sư phạm năm học 2020-2021

V/v tổ chức Hội nghị CBVC Trường Năm học 2020 - 2021

V/v tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực dùng cho người nước ngoài Đợt 1,...

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

V/v xin ý kiến về dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021

V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống COVID-19

V/v tổ chức hội nghị CB-VC năm học 2020-2021

Công văn V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021