Đang xử lý.....

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Trình độ đào tạo: Cử nhân sư phạm Giáo dục Chính trị Tổng số tín chỉ bắt buộc học tập trung: - Liên thông từ cao đẳng sư phạm lên: 60 tín chỉ - Liên thông từ Trung cấp sư phạm lên: 90 tín chỉ Thời gian đào tạo: 2 năm Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học