Đang xử lý.....

68 Năm chiến thắng Điện Biên phủ

Ngày này 68 năm trước, Chiến dịch Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2022) kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam.

THEO DẤU CHÂN LÃNH TỤ

Ngày 27/4/2022 LCĐ-LCH Khoa GDCT tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Theo dấu chân lãnh tụ"

Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh Vladimir. Ilich. Lê-nin

Lênin là nhà lý luận chính trị kiệt xuất, là Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, Người sáng lập Quốc tế Cộng sản, đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo và thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô Viết.

THỰC TẾ CHUYÊN MÔN

Nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên, hỗ trợ giảng viên, giáo viên phổ thông phát triển chuyên môn liên tục đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông

ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2024

Ngày 31-03-2022 LCĐ-LCH Khoa Giáo dục Chính trị đã tổ chức Đại Hội LCĐ-Hội nghị giữa nhiệm kỳ LCH

THỰC TẾ CHUYÊN MÔN

Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Đảng ủy Trường ĐHSP

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022): 92 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Từ ngày 03 - 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BẢO VỆ VÀ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngày 04-12-2021 Khoa Giáo dục Chính trị tổ chức bảo vệ và đánh giá luận văn Thạc sĩ

Thực tế chuyên môn tại Trường THPT

Ngày 12-11-2021 BCU-BCN Khoa Giáo dục Chính trị thực tế chuyên môn tại Trường THPT Thái Nguyên theo hình thức trực tuyến.

Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng ngày “Pháp luật Việt Nam” 09-11-2021, kỉ niệm 26 năm thành lập Khoa Giáo dục Chính trị và chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.