Đang xử lý.....

TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 30-11-2020 Khoa Giáo dục chính trị tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị. Đây là buổi sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật phòng chống tham nhũng cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết và thái độ đúng đắn trong cuộc sống cho sinh viên. Sau cuộc thi Lớp Giáo dục chính trị K54 đạt giải nhất, Lớp Giáo dục chính trị K53 đạt giải nhì. Lớp Giáo dục chính trị K53 và K54 đạt giải 3.

 

 

 

 

loading....