Đang xử lý.....

Ngày hội thanh niên 

Ngày 28-3-2021 sinh viên khoa Giáo dục chính trị tham dự "Ngày hội thanh niên". Đây là hoạt động thường niên để sinh viên rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết.

Một số hình ảnh "Ngày hội thanh niên"

Sinh viên khoa GDCT trong ngày thi đấu thể thao

Sinh viên Lường Văn Hoàn K54 thi đấu nội dung đẩy gậy

loading....