Đang xử lý.....

HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, THCS, THPT CỐT CÁN 

Nguyễn Tuấn Anh

Trong khuôn khổ Chương trình ETEP, năm 2020, Trường ĐHSP – ĐHTN nói chung và một số giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị đã tham gia bồi dưỡng mô đun 2 về “Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” và mô đun 3 về “Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” cho giáo viên cốt cán của 8 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc  Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu.

Các giảng viên sư phạm chủ chốt của Khoa Giáo dục Chính trị đã chủ động, linh hoạt thực hiện bồi dưỡng theo kịch bản sư phạm, tài liệu một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của học viên, lắng nghe, hỗ trợ giáo viên cốt cán hoàn thành nhiệm vụ học tập.

TS. Nguyễn Thị Khương với hoạt động bồi dưỡng Giáo viên cốt cán cấp THPT

 

loading....