Đang xử lý.....

THEO DẤU CHÂN LÃNH TỤ 

Ngày 27/4/2022 LCĐ-LCH Khoa GDCT tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Theo dấu chân lãnh tụ" hướng tới kỷ niệm 152 năm sinh LÊNIN (22/4/1870-22/4/2022), 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 204 năm ngày sinh CÁC MÁC (5/5/1818-5/5/2021), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Đây là dịp để giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng và trách nhiệm của bản thân đối với đất nước. Qua đó thể hiện lòng thành kính đối với các vị lãnh tụ thiên tài, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc, các bậc tiền nhân đã gìn giữ non sông gấm vóc.

Một số hình ảnh trong buổi triển lãnh

loading....