Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 27/5 - 2/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 27/5 - 2/6/2019

Lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019